Liệu Hội họa có phải chỉ để cho vui?

Đối với hầu hết người lớn, hội họa thường chỉ được biết đến như một hoạt động giải trí đơn thuần. Tuy nhiên, trên thực tế, đây lại là một phần vô cùng thiết yếu đối với sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.

Khi trẻ tham gia các hoạt động nghệ thuật như hội họa và âm nhạc, kỹ năng học tập của trẻ bao gồm năng lực đọc viết, toán và khoa học,… được cải thiện đáng kể. Bên cạnh việc cải thiện điểm số ở trường, các hoạt động nghệ thuật này còn giúp trẻ học cách tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, hợp tác nhóm,…

Chúng ta cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hội họa và tìm cách để hội họa trở thành một phần trong chương trình giáo dục trẻ nhỏ ở kỷ nguyên mới này.


Nguồn: Team Wow Art tổng hợp và biên dịch.
(Vui lòng trích nguồn Wow Art nếu sử dụng thông tin)

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *