Hợp tác cùng Wow Art

hop tac va nhuong quyen

HỢP TÁC CÙNG WOW ART

Trung tâm Vẽ Sáng Tạo Wow Art rất mong muốn được hợp tác cùng các cá nhân và tổ chức có cùng tầm nhìn và tâm huyết trong lĩnh vực phát triển tư duy sáng tạo cho trẻ em Việt Nam.
Các đối tác tiềm năng có thể hợp tác với Wow Art để nhân rộng và ứng dụng mô hình, giáo trình và phương pháp giảng dạy các lớp Vẽ Tư duy theo hình thức nhượng quyền. 
Wow Art cũng hợp tác về đào tạo giáo viên và giáo trình cho các trường mầm non và các trung tâm ngoại khoá.  
Vui lòng đăng ký thông tin để chúng tôi có thể liên hệ và tư vấn chi tiết cho bạn: https://bit.ly/3hIdfDD