Khóa học Cọ Mầm – 16 buổi & Bộ học liệu (9 món)

6,125,000 

*Học phí bao gồm :

+ 1 năm truy cập miễn phí các chương trình Art Online trị giá 2,000,000

+ 3 buổi học bù trong khoá (trực tiếp tại lớp khác hoặc học online 1-1 hoặc theo nhóm)