Khóa học Cấp Độ 2-Wow nền tảng-24 buổi

7,310,000 

*Học phí bao gồm :

+ 1 năm truy cập miễn phí các chương trình Art Online trị giá 2,000,000

+ 3 buổi học bù trong khoá (trực tiếp tại lớp khác hoặc học online 1-1 hoặc theo nhóm)

Description