Khóa học Wow nền tảng-Cấp độ 1-48 buổi

Sale!

15,120,000  14,070,000 

*Học phí bao gồm :

+ Cặp học liệu

+ 8 buổi học bù trong khoá (trực tiếp tại lớp khác hoặc học online 1-1 hoặc theo nhóm)

+ 48 khung tranh

+ Workshop “Dạy con”

+ Voucher 500k Trại hè WowArt

+ Voucher 500k chương trình EFK