Cách để trở nên sáng tạo

Sự sáng tạo thường được định nghĩa như năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh, nhưng thực chất, sáng tạo là cả một quá trình tư duy. Steve Jobs, một trong những bộ não sáng tạo nhất thế kỷ 20 từng nói: “Sự sáng tạo chỉ là liên kết các thứ lại với nhau. Khi bạn hỏi những người sáng tạo về quá trình họ thực hiện điều gì đó, họ sẽ cảm thấy một chút tội lỗi bởi lẽ, họ không thực sự bắt tay vào làm, mà chỉ nhận ra cách thức để làm điều đó mà thôi”. Từ điển Webster định nghĩa khái niệm “sự sáng tạo”: “khả năng phát minh có tính nghệ thuật hoặc trí tuệ”.

 

Tư duy sáng tạo là tố chất giúp nhìn ra được nhiều giải pháp mới cho một vấn đề, liên kết các ý tưởng không có bất kỳ mối liên hệ nào với nhau và tìm kiếm, sau đó đem những ý tưởng mới ra ứng dụng. Đây là quá trình tư duy theo hướng khác biệt, vốn là điều rất đỗi tự nhiên đối với người sử dụng bán cầu não phải, người có trí thông minh không gian, thị giác. Những người tư duy thị giác không sáng tạo nhờ bản năng nghệ thuật trời phú – họ trở nên sáng tạo chính vì cách mà bộ não của họ đang vận hành.

 

Nghệ thuật chính là những môn học giúp phát triển khả năng tư duy sáng tạo. Bản thân nghệ thuật có giá trị rất lớn, nó đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích và hỗ trợ các quá trình tư duy sáng tạo.

 

Tương tự việc sáng tạo không chỉ bao gồm mỗi nghệ thuật, trở nên sáng tạo không phải là đặc quyền riêng của những đứa trẻ có tài năng nghệ thuật thiên bẩm. Sáng tạo là cái nôi nuôi dưỡng sự phát triển của bán cầu não phải, hỗ trợ những người tư duy thị giác, góp phần tạo nên các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, kỹ sư, các nhà toán học.


Nguồn: Team Wow Art tổng hợp và biên dịch.
(Vui lòng trích nguồn Wow Art nếu sử dụng thông tin)


! Tham gia Cộng đồng để tham khảo nhiều bài viết hữu ích: http://bit.ly/group-day-con-sang-tao

! Tôi muốn tải bài tập Vẽ Sáng tạo cho con:
http://bit.ly/sang-tao

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *