Khóa học 24 buổi

Giảm

8,760,000  8,460,000 

  • Gói 24 buổi bao gồm nguyên vật liệu và Voucher 400.000 VNĐ để mua các sản phẩm tại Wow Art Shop
  • Quyền lợi Gói 24 buổi: được học bù 3 buổi (Nếu có bài trùng và chỗ trống), mỗi tháng không nghỉ quá 1 buổi
  • Giá học phí và chương trình ưu đãi áp dụng tại các chi nhánh và thời gian chương trình sẽ khác nhau