Tầm quan trọng của học mỹ thuật đối với sự phát triển của trẻ

Trong những năm gần đây, chương trình giảng dạy tại các trường học đang dần thiên về các môn chủ đạo như học đọc và Toán, nhưng còn Mỹ Thuật thì sao? Mặc dù nhiều phụ huynh cho rằng, học Mỹ thuật, vẽ vời là không cần thiết, tuy nhiên Mỹ thuật đóng vai trò quan trọng và mang những lợi ích lâu dài đối với trẻ.

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *