Nghe trẻ trình bày ý nghĩa tác phẩm Wow Art

Cô: Hôm nay con vẽ gì thế?

Bé: “Hôm nay con vẽ tranh về con cá sấu. Trong đây con còn vẽ thêm mấy cây hoa và tôm cá ở trong đầm lầy. Cái này là con làm sân bowling. Con làm thêm hệ thống lazer để tính điểm khi ném bóng…”

Nghe các em thuyết trình về chính tác phẩm của mình mới thấy các em sáng tạo đến nhường nào.

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *