KỸ NĂNG MỀM TRONG THẾ KỶ 21 ️

1) Kỹ năng mềm là gì?

  • Kỹ năng mềm thường được gọi là kỹ năng sống hoặc trí thông minh cảm xúc. Đây là những phẩm chất tiềm ẩn trong mỗi cá nhân, có ảnh hưởng lớn đến các mối quan hệ xã hội, giao tiếp và tương tác với mọi người xung quanh. Kỹ năng mềm bao gồm hoặc liên quan đến năng lực đàm phán, thuyết trình, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, lãnh đạo…

2) Tầm quan trọng của kỹ năng mềm đối với tương lai của trẻ nhỏ

  • Trong môi trường học đường, kỹ năng mềm giúp con hòa nhập với tập thể tốt hơn, tạo hứng thú để con tìm tòi, học hỏi và cải thiện đáng kể kết quả học tập của con. Quan trọng hơn cả, kỹ năng mềm khiến con tự tin vào bản thân mình, đồng thời biết cảm thông với mọi người xung quanh. Đây chính là nền tảng để con phát triển xa hơn nữa trong tương lai, trở thành một ứng viên đầy tiềm năng và một nhà lãnh đạo tài giỏi.

3) Làm cách nào để cải thiện kỹ năng mềm cho con?

  • Một trong những cách tối ưu nhất để giúp trẻ phát triển kỹ năng mềm là nghệ thuật. Thông qua các hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là vẽ tranh, trẻ được kích thích tư duy sáng tạo, nâng cao sự tự tin. Trong hoạt động mỹ thuật đòi hỏi sự tương tác nhóm, các kỹ năng mềm như thuyết trình, đàm phán, làm việc tập thể,… của con được cải thiện đáng kể.

* Nguồn: Team Wow Art tổng hợp và biên dịch.
(Vui lòng trích nguồn Wow Art nếu sử dụng thông tin)


Tôi muốn tải bài tập Vẽ Sáng tạo cho con:
http://bit.ly/sang-tao

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *