Hai bán cầu não giao tiếp với hội họa như thế nào?

Tuy bán cầu não phải mang thiên hướng sáng tạo, tư duy nghệ thuật nhưng chỉ với duy nhất bán cầu não phải, con người không thể cảm nhận nghệ thuật một cách trọn vẹn. Không có sự phân tích của bán cầu não trái, một bức tranh sẽ chỉ là mớ hỗn độn của màu sắc và đường nét. Nghệ thuật cần được “cảm” bởi cả hai bán cầu não. Vậy não chúng ta giao tiếp với hội họa như thế nào?

 

« Bán cầu não phải:

– Cảm nhận nghệ thuật trên phương diện cảm xúc.

– Suy ngẫm về nghệ thuật bằng thế giới nội tâm để tìm ra ý nghĩa thực sự ẩn giấu sau mỗi tác phẩm.

– Hiểu được rằng hội họa là phương thức thể hiện trên mặt giấy những vật thể ba chiều.

 

« Bán cầu não trái:

– Cảm nhận nghệ thuật bằng tư duy lý trí, tìm hiểu quá trình tạo ra một tác phẩm nghệ thuật.

– Phân tích những yếu tố cấu thành nên một bức tranh vẽ: hình khối, màu sắc, bố cục.

 

Khi trẻ sáng tạo nghệ thuật, bán cầu não phải đưa ra những ý tưởng, cảm xúc và cho phép trẻ tưởng tượng ra bức tranh mà các con sẽ vẽ. Nhưng nguồn cảm hứng đó sẽ không thể trở thành một tác phẩm hoàn chỉnh trên mặt giấy nếu không có sự hỗ trợ của bán cầu não trái. Chính vì vậy, cả hai bán cầu não đều đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển và thành công của trẻ trong tương lai.

 


* Tham gia Cộng đồng để tham khảo nhiều bài viết hữu ích: http://bit.ly/group-day-con-sang-tao


????Nguồn: Team Wow Art tổng hợp và biên dịch.
(Vui lòng trích nguồn Wow Art nếu sử dụng thông tin)

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *