Cha bé Huỳnh Minh Sơn Ca

“Bé nhà mình học vẽ tại Wow Art đến nay cũng được nửa năm rồi. Mình nghĩ điều được nhất của Wow Art là giúp bé mạnh dạn thể hiện ý tưởng của mình. Ngày xưa bé cũng ngại vẽ lắm nhưng mà từ khi vô học lớp này thì bé tự tin hơn khi phác họa ý tưởng và trình bày những gì bé nghĩ.”

cha-be-son-ca

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *