️Bố mẹ luôn cố gắng để con vẽ theo ý mình, nên hay không?

– Đâu là tiêu chuẩn để đánh giá một bức tranh đẹp hay xấu? Tạo ra một tác phẩm hoàn hảo mà không có bất cứ phản hồi tiêu cực nào là một thử thách mà ngay cả những danh họa nổi tiếng thế giới cũng không dám thực hiện. Một bức tranh có thể đẹp trong mắt người này nhưng lại trở nên khó coi trong mắt người khác.

– Bố/Mẹ thường áp đặt tiêu chuẩn đẹp/xấu mang tính cá nhân lên tác phẩm của con. Điều này về lâu dài sẽ kìm hãm sự sáng tạo nơi con, buộc con phải vẽ những điều mà Bố/Mẹ muốn chứ không phải bản thân con thực sự yêu thích.

– Bố/Mẹ hãy chấp nhận tác phẩm của con như một phần đến từ chính con người con.


* Nguồn: Team Wow Art tổng hợp và biên dịch.
(Vui lòng trích nguồn Wow Art nếu sử dụng thông tin)


Tôi muốn tải bài tập Vẽ Sáng tạo và sách Sáng tạo không áp đặt:
http://bit.ly/sang-tao

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *