Khóa học 24 buổi

8.260.000 VND

Gói 24 buổi bao gồm nguyên vật liệu và bộ dụng cụ cùng bộ quà tặng trị giá 300,000 VND.
Quyền lợi Gói 24 buổi: được học bù 3 buổi (Nếu có bài trùng và chỗ trống), mỗi tháng không nghỉ quá 1 buổi

Danh mục: