Khóa học 48 buổi

Giảm

15,100,000  14,300,000 

Gói 48 buổi bao gồm nguyên vật liệu, bộ dụng cụ và khóa học sáng tạo cùng thủ công online trị giá 1,194 triệu VND và ưu đãi trị giá 800,000 VND.
Quyền lợi Gói 48 buổi: được học bù 6 buổi (Nếu có bài trùng và chỗ trống), mỗi tháng không nghỉ quá 1 buổi