Mai An và Ngân Hà – 2 cây cọ Wow đáng yêu

Chúc mừng trò Mai An cây cọ Wow của tháng 5 và Ngân Hà cây cọ Wow tháng 6.
Hai trò cùng cô Ny thật tươi vui. Chúc hai trò ngày càng vẽ đẹp và đầy sáng tạo để vẽ ra nhiều tác phẩm đẹp và mới lạ.

T7_BTMT