Lê Nam Phương – Cây cọ Wow Tháng 6/2016

Chúc mừng trò Nam Phương đã nhận được cây cọ Wow của tháng 6. Cảm ơn trò đã gắn bó thời gian dài với trung tâm. Chúc trò Nam Phương ngày càng sáng tạo và luôn đam mê vẽ.

T6_BTMT