Các hoạt động

Lớp Vẽ Màu Nước Sáng Tạo

(4 - 7 tuổi)

Trẻ làm quen với nền tảng mỹ thuật và sáng tạo khi chơi với màu nước, màu sáp và các kỹ thuật in màu

Xem thêm