Cây cọ Wow 04-2016

Hôm nay mình rất vui nhé, vì mình được vẽ những chiếc bóng đổ, còn được nhận bằng khen và cả quà cho Cây cọ Wow của tháng nữa này 🙂

T4_LCT_200